9f70865c48_algemeen.jpg

Aankondiging: verkiezing nieuw bestuurslid (oktober 2016)

10-09-2016
4928d22e2f_1bbeff4986_hamer.jpg

Tijdens de aankomende ledenvergadering op 8 oktober a.s. zal voor de tweede keer een nieuw bestuurslid worden verkozen. Dit betekent dat ieder meerderjarig lid van de vereniging zich verkiesbaar kan stellen. Leden kunnen zich kandidaat stellen door een bereidverklaring in te vullen.  Het invullen is mogelijk tot uiterlijk 1 oktober.

 

Belangrijk: een kandidaatstelling is pas geldig indien voldaan wordt aan de eisen die het HR stelt. Dit betekent dat elke kandidaat minstens 18 jaar of ouder is en bij voorbaat de steun geniet van 5 leden van de vereniging die 18 jaar of ouder zijn. Zie hiervoor ook artikel 9 lid 4 van het HR.

 

Het vertrekkend/te herbenoemen bestuurslid is Yoeri Gijsen. Zie het kopje 'rooster van aftreden' voor verdere informatie.

 


Stemmen

Leden die niet aanwezig (kunnen) zijn op de ALV kunnen hun stem uit laten brengen door een aanwezig lid te volmachten. Dit doe je als volgt: 


1. Vind iemand die aanwezig is op de komende ALV en die voor jou je stem wil laten uit brengen.

 

2. Stuur een bevestiging per PM naar het betreffende lid met de volgende tekst: 

 

Hierbij geef ik jou door middel van volmacht het recht om mijn stem uit te brengen op de komende ALV bij het besluit over de bestuurspositie. Mijn stem gaat uit naar de volgende kandidaat: NAAM KANDIDAAT.


3. Stuur deze PM door naar Jan Wim Ensing voor aanvang van de ALV.

 

LET OP: Een gevolmachtigd lid kan voor maximaal 2 leden een volmacht verkrijgen. Zie hiervoor ook artikel 9 lid 3 van het HR.

 

Rooster van aftreden

 

 

terug
Race mee
rF2 Server info